ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
40
50
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
60
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...