ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
4
12
16
1
รวมประถม
40
44
84
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
84
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...