ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
49
45
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
57
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...