ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
50
30
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
43
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...