ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
24
26
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
87
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...