ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
19
34
1
อบ.2
20
21
41
2
อบ.3
34
25
59
2
รวม อบ.
69
65
134
5
ป.1
67
51
118
4
ป.2
43
41
84
3
ป.3
40
52
92
4
ป.4
68
58
126
4
ป.5
62
49
111
4
ป.6
58
75
133
4
รวมประถม
338
326
664
23
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
407
391
798
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...