ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
27
45
2
อบ.2
36
43
79
3
อบ.3
43
43
86
3
รวม อบ.
97
113
210
8
ป.1
64
80
144
4
ป.2
100
97
197
5
ป.3
56
72
128
3
ป.4
72
83
155
4
ป.5
88
89
177
4
ป.6
63
97
160
4
รวมประถม
443
518
961
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
540
631
1,171
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...