ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
47
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...