ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านงูเหลือม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
7
5
12
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
13
23
36
6
ม.1
3
0
3
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
15
5
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
33
68
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...