ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
18
11
29
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
41
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...