ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
2
อบ.3
2
1
3
3
รวม อบ.
2
3
5
5
ป.1
0
2
2
2
ป.2
1
1
2
2
ป.3
4
0
4
4
ป.4
0
4
4
4
ป.5
2
0
2
2
ป.6
2
0
2
2
รวมประถม
9
7
16
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11
10
21
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...