ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
0
8
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
13
4
17
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
35
28
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
32
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...