ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
1
อบ.3
11
11
22
2
รวม อบ.
27
28
55
3
ป.1
13
6
19
2
ป.2
10
13
23
2
ป.3
12
11
23
2
ป.4
13
16
29
2
ป.5
12
10
22
2
ป.6
15
10
25
2
รวมประถม
75
66
141
12
ม.1
12
8
20
2
ม.2
10
11
21
2
ม.3
12
19
31
2
รวมมัธยมต้น
34
38
72
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
132
268
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...