ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
49
45
94
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
2
13
15
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
15
21
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
84
167
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...