ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาหร่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
37
49
86
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
1
2
3
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
9
8
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
69
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...