ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
0
2
2
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
24
12
36
2
ป.2
14
15
29
2
ป.3
15
15
30
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
87
72
159
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
75
165
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...