ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินกอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
0
2
2
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
13
26
39
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
43
79
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...