ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
17
34
2
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
36
32
68
4
ป.1
11
10
21
1
ป.2
14
16
30
2
ป.3
12
14
26
2
ป.4
20
12
32
2
ป.5
13
20
33
2
ป.6
16
10
26
2
รวมประถม
86
82
168
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
114
236
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...