ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
6
14
20
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
38
59
97
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
33
18
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
88
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...