ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
40
38
78
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
26
21
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
74
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...