ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
19
22
41
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
1
9
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
44
29
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
51
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...