ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองจำปาขัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
21
18
39
3
ป.1
14
6
20
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
75
51
126
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
11
16
27
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
35
41
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
110
241
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...