ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
6
17
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
1
8
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
16
28
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
34
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...