ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
17
7
24
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
47
27
74
6
ม.1
1
7
8
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
14
17
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
51
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...