ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
10
8
18
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
49
41
90
6
ม.1
12
2
14
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
60
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...