ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
50
37
87
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
19
24
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
61
130
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...