ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
0
2
2
1
รวม อบ.
2
2
4
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
10
5
15
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
7
19
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...