ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
14
23
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
36
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...