ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
52
67
119
6
ม.1
25
16
41
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
49
37
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
121
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...