ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
43
52
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
67
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...