ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
40
31
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
39
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...