ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
23
27
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
37
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...