ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
0
2
2
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
24
24
48
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
9
1
10
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
33
6
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
44
116
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...