ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
21
24
45
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
9
1
10
1
รวมมัธยมต้น
27
7
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
42
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...