ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
9
17
26
1
ป.6
16
19
35
1
รวมประถม
73
79
152
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
28
25
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
120
240
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...