ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
20
24
44
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
71
55
126
6
ม.1
16
7
23
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
13
3
16
1
รวมมัธยมต้น
39
15
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
94
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...