ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
20
17
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
65
131
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...