ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยหินลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
4
5
9
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
30
22
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
27
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...