ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุคามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
2
9
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
25
35
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
48
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...