ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
58
39
97
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
17
17
34
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
27
31
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
83
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...