ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
61
50
111
6
ม.1
2
11
13
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
20
21
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
88
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...