ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
24
7
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
54
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...