ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูดินทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
12
5
17
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
1
2
3
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
57
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...