ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
49
40
89
3
อบ.3
36
45
81
3
รวม อบ.
85
85
170
6
ป.1
71
47
118
4
ป.2
66
72
138
4
ป.3
58
73
131
4
ป.4
68
69
137
4
ป.5
61
81
142
4
ป.6
57
65
122
4
รวมประถม
381
407
788
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
466
492
958
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...