ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
4
17
21
1
รวมประถม
53
52
105
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
97
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...