ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
19
16
35
1
ม.2
25
18
43
1
ม.3
16
19
35
1
รวมมัธยมต้น
60
53
113
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
110
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...