ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
27
24
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
30
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...