ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
43
56
99
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
29
24
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
97
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...