ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองขามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
47
57
104
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
93
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...