ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองขามวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
44
61
105
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
30
13
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
86
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...