ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
5
9
14
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
42
16
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
25
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...