ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฮาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
2
อบ.3
12
12
24
2
รวม อบ.
22
21
43
4
ป.1
8
14
22
2
ป.2
15
8
23
2
ป.3
8
7
15
2
ป.4
12
6
18
2
ป.5
11
9
20
2
ป.6
15
8
23
2
รวมประถม
69
52
121
12
ม.1
14
11
25
1
ม.2
10
6
16
2
ม.3
10
12
22
2
รวมมัธยมต้น
34
29
63
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
102
227
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...