ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
3
5
8
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
23
47
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...